idsports@naver.com       

 

 

 

 

 

 

VAT(부가세) 포함한 가격입니다  

        

 

 

 

 

 

 

유니렉스 117번

12,960원

 

유니렉스 119번

15,040원

 

유니렉스 121번

13,760원

 

유니렉스 124번

15,840

 

유니렉스 114번

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

마르잔 4번

27,500원

 

마르잔 5번

27,500원

 

마르잔 6번

21,450원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

한국스포츠 33번

45,000원

 

한국스포츠 46번

38,000원

 

한국스포츠 47번

32,000원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유니렉스 111번

 

 

유니렉스 114번

 

 

유니렉스 116번

 

 

유니렉스 127번

12,960원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유니렉스 129번

12,960원

 

유니렉스 131번

12,960원

 

유니렉스 134번

12,960원

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             


 

대표전화 : 02)2253-5300~1 | 팩스 : 02)2253-5302 | 대표 : 김종규 | 핸드폰 : 010-3772-8842

사업자등록번호 : 203-02-14878 | 통신판매업번호 : 2015-서울중구-0187 | 창고 :02)2233-1512~3 | 공장 : 02)2238-8842

주소 : 서울시 중구 다산로 42길 96 (신당5동, 155-7호) | 기업은행 : 267-014990-03-017 | 농협 : 061-12-059314 | 카드결제가능

 

 Copyright © ADONAI Corp. All Rights Reserved.