idsports@naver.com       


 

 

 

품명 - 용품 20번

가격 -

볼트릭-7 (개)    105,000
아크세이버 (개)     57,000
YB-5000 (개)     33,000
Y - 6000 (조)     49,500
①프로스펙스(조)     34,500
②프로스펙스(조)     25,500
③프로스펙스(조)     21,000
가와사키라켓① (개)     60,000
가와사키라켓② (개)     33,000
가와사키라켓③ (조)     33,000
낫소템테이션카본(조)     34,500
낫소-엑스퍼트(조)     27,000
낫소보급형라켓①     19,500
낫소보급형라켓②     15,000
삼화 501(12개入콕)     30,750
삼화 502(12개入콕)     25,500
삼화 503(12개入콕)     20,550
테 니 스 줄     10,500
배 드 민 턴 줄       9,000
요넥스 BG65    127,500
야 광 콕(3개入비닐)       7,500
베스타콕/낫소콕       4,950
요넥스비닐콕(6개入)     21,750
낫소12개入닭털콕     11,250
모 아 셔 틀 콕     22,500
요넥스 12개入콕     27,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             


 

대표전화 : 02)2253-5300~1 | 팩스 : 02)2253-5302 | 대표 : 김종규 | 핸드폰 : 010-3772-8842

사업자등록번호 : 203-02-14878 | 통신판매업번호 : 2015-서울중구-0187 | 창고 :02)2233-1512~3 | 공장 : 02)2238-8842

주소 : 서울시 중구 다산로 42길 96 (신당5동, 155-7호) | 기업은행 : 267-014990-03-017 | 농협 : 061-12-059314 | 카드결제가능

 

 Copyright © ADONAI Corp. All Rights Reserved.