ITEM.

스포츠용품  19번

 

 

STYLE.

 

 

 

PRICE.

윌슨 하이퍼 햄머 전화문의
윌슨 US 오픈 전화문의
윌슨 엑스엘       66,000
윌슨주니어테니스라켓       41,250
테니스라켓(보급형)       31,350
레슨용스쿼시라켓       33,000
정구라켓(요넥스) 전화문의
라켓그립(10개입)       9,900
정 구 공 (12개입)     37,950
정구공 주입펌프     16,500
스쿼시 보호안경     21,450
스쿼시볼 (시합구)       4,125
스쿼시볼 (연습구)       2,310
테니스 볼 홀더       6,600
요넥스배드민턴가방 전화문의
가와사키 라켓가방     66,000
라켓 배낭 가방     41,250
낫소테니스공(2개입)       4,950
윌슨테니스공(2개입)       5,775
스타테니스공(2개입)       5,775
통 볼 (72개입)    156,750
테니스연습볼(50개입)     99,000
테니스토시()       4,950
왔 다 갔 다 볼     11,550

 

 

(VAT포함가격. 현금결제10%DC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             


 

대표전화 : 02)2253-5300~1 | idsports@naver.com | 대표 : 김종규 | 핸드폰 : 010-3772-8842

주소 : 서울시 중구 다산로 42길 96 | 기업은행 : 267-014990-03-017 | 농협 : 061-12-059314 | 카드결제가능

사업자등록번호 : 203-02-14878 | 통신판매업번호 : 2015-서울중구-0187 | 팩스 : 02)2253-5302 | 공장 : 02)2233-1512~3

 

 Copyright © ADONAI Corp. All Rights Reserved.