ITEM.

스포츠용품  16번

 

 

STYLE.

 

 

 

PRICE.

농구그물망① 칼라           6,600
농구그물망② 백색          15,675
10개入공망           5,775
축구네트()          92,400
배드민턴/족구네트          26,400
배 구 네 트          36,300
핸드볼네트(풋살겸용)          66,000
테니스네트          87,450
① 철제 농구링 ()          44,550
② 덩크슛 농구링  전화문의 
라인테이프           9,900
운동장 라인벨트          49,500
에스론줄자100m          33,000
에스론줄자10m           6,600
에스론줄자20m           7,425
에스론줄자30m           9,075
에스론줄자50m          14,850
미니골대()        132,000
초미니골대()          62,700
미니골대()1        115,500
멀티네트 1OK (3M)        165,000
멀티네트 1OK (5M)        239,250
원터치순간골대()        148,500
스틸핸드볼&풋살골대        363,000

 

(VAT포함가격. 현금결제10%DC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
             


 

대표전화 : 02)2253-5300~1 | idsports@naver.com | 대표 : 김종규 | 핸드폰 : 010-3772-8842

주소 : 서울시 중구 다산로 42길 96 | 기업은행 : 267-014990-03-017 | 농협 : 061-12-059314 | 카드결제가능

사업자등록번호 : 203-02-14878 | 통신판매업번호 : 2015-서울중구-0187 | 팩스 : 02)2253-5302 | 공장 : 02)2233-1512~3

 

 Copyright © ADONAI Corp. All Rights Reserved.