idsports@naver.com       


 

 

 

품명 - 용품 16번

가격 -

칼라 종합점수판     37,500
테니스 점수판     37,500
농 구 점 수 판     82,500
스탠드점수판    240,000
작 전 판①노트식     42,000
작 전 판 ②     30,000
야 구 작 전 판     27,000
스 탠 드 작 전 판    135,000
토 스 코 인       4,500
경 고 카 드       9,000
주장완장(大/小)       4,500
멤버교체판①     75,000
멤버교체판②    150,000
응원용깃발 수기(개)     13,500
축구부심기(조)     15,000
배구부심기(4개입)     30,000
청백기/육상신호기     15,000

 

 

 

 

 

 

 

             
             


 

대표전화 : 02)2253-5300~1 | 팩스 : 02)2253-5302 | 대표 : 김종규 | 핸드폰 : 010-3772-8842

사업자등록번호 : 203-02-14878 | 통신판매업번호 : 2015-서울중구-0187 | 창고 :02)2233-1512~3 | 공장 : 02)2238-8842

주소 : 서울시 중구 다산로 42길 96 (신당5동, 155-7호) | 기업은행 : 267-014990-03-017 | 농협 : 061-12-059314 | 카드결제가능

 

 Copyright © ADONAI Corp. All Rights Reserved.